مشعل پلاسما

این دستگاه به عنوان یکی از پرکاربرد ترین سامانه های پلاسما مطرح می باشد. در این سیستم در فشار پایین و در محدوده میلی تور با اعمال اختلاف پتانسیل الکتریکی، محیط فعال پلاسما تشکیل می شود. الکترون ها موجود در محیط پلاسما اقدام به تولید الکترون های دیگر، یون ها، رادیکال ها و گونه های فعال می کند که می توانند سطح مورد نظرا را پردازش نماید. این دستگاه قابلیت تزریق 30 نوع گاز با نرخ تزریق0 تا 500 سی سی بر دقیقه با دقت 0.1 سی سی بر دقیقه دارد. این دستگاه می تواند برای پردازش انواع مواد پلیمری و فلزی استفاده شود. در اثرپردازش با این دستگاه ابتدا سطح قطعات تمیز شده و سپس فعال سازی سطح انجام می گیرد. این دستگاه برای پردازش قطعات ریز و کوچک مانند تجهیزات پلاستیکی حوزه پزشکی مورد استفاده قرار گیرد. شایان ذکراست در اثر پردازش با این دستگاه قطعات ضمن فعال سازی استریل نیز می شوند.

دستگاه پلاسما کلینر

این دستگاه به عنوان یکی از پرکاربرد ترین سامانه های پلاسما مطرح می باشد. در این سیستم در فشار پایین و در محدوده میلی تور با اعمال اختلاف پتانسیل الکتریکی، محیط فعال پلاسما تشکیل می شود. الکترون ها موجود در محیط پلاسما اقدام به تولید الکترون های دیگر، یون ها، رادیکال ها و گونه های فعال می کند که می توانند سطح مورد نظرا را پردازش نماید. این دستگاه قابلیت تزریق 30 نوع گاز با نرخ تزریق0 تا 500 سی سی بر دقیقه با دقت 0.1 سی سی بر دقیقه دارد. این دستگاه می تواند برای پردازش انواع مواد پلیمری و فلزی استفاده شود. در اثرپردازش با این دستگاه ابتدا سطح قطعات تمیز شده و سپس فعال سازی سطح انجام می گیرد. این دستگاه برای پردازش قطعات ریز و کوچک مانند تجهیزات پلاستیکی حوزه پزشکی مورد استفاده قرار گیرد. شایان ذکراست در اثر پردازش با این دستگاه قطعات ضمن فعال سازی استریل نیز می شوند.

دستگاه پلاسما تکس

رونمایی دستگاه پلاسما تکس در نمایشگاه نساجی 95

انجام تکمیل های چند منظوره با فرآیندهای پلاسمایی (مکانیزم های تمیز کاری و فعال سازی)
تغییر خواص سطحی بدون تغییر در خواص و ساختار داخلی
قابلیت کاربرد روی تمام انواع کالاهای نساجی و پلیمری همچون pp،pvc و…
کاهش مصرف مواد شیمیایی که در روشهای سنتی از آنها استفاده می شود.‎‎
کاهش تولید پساب های صنعتی
کاهش دمای فرایند های مرطوب
کاهش مصرف انرژی و زمان

افزایش ثبات تکمیل های شیمیایی

کرونا پرینت

 

 

 

 

دستگاه کرونا پرینت نسل جدید سامانه های جرقه زن (جرقه گیر) می­باشد. که با استفاده از فناوری پلاسما می تواند اثر گذاری یکنواخت تر و با کیفیت تری در حوزه چاپ و بسته بندی ایفا بکند. این دستگاه با استفاده از الکترودهای سرامیکی می تواند پردازش یکنواختی را بر روی پلیمر ها پلاستیک ها و رول های فلزی ایجاد نماید. در اثر پردازش پلاسمایی سطح پلیمر ها پلاستیک ها و رول های فلزی در ابعاد  نانو دچار تغییر شده و گونه های شیمیایی هیدروکسیل و اکسیژنی بر روی سطح باقی می ماند که می تواند ضمن افزایش انرژی سطحی امکان برقراری بهتر باند بین رنگ و سطح شود. این محصول می تواند رول هایی را با عرض 40 سانتی متر تا 3 متر را با سرعت 0 تا 400 متر بر دقیقه مورد پردازش  :قرار دهد. قابل استفاده برای انواع فیلم های

PE, PP, PET, nylon, vinyl, polystyrene, polycarbonate, PVC and all other types of thermoformed and thermoset plastics.