مشعل پلاسما

این دستگاه به عنوان یکی از پرکاربرد ترین سامانه های پلاسما مطرح می باشد. در […]

دستگاه پلاسما کلینر

این دستگاه به عنوان یکی از پرکاربرد ترین سامانه های پلاسما مطرح می باشد. در […]

دستگاه پلاسما تکس

انجام تکمیل های چند منظوره با فرآیندهای پلاسمایی (مکانیزم های تمیز کاری و فعال سازی) […]

کرونا پرینت

        دستگاه کرونا پرینت نسل جدید سامانه های جرقه زن (جرقه گیر) […]

Our Mission

We offer the technology of the nature for your problems.