دستگاه پلاسما تکس

رونمایی دستگاه پلاسما تکس در نمایشگاه نساجی 95

انجام تکمیل های چند منظوره با فرآیندهای پلاسمایی (مکانیزم های تمیز کاری و فعال سازی)
تغییر خواص سطحی بدون تغییر در خواص و ساختار داخلی
قابلیت کاربرد روی تمام انواع کالاهای نساجی و پلیمری همچون pp،pvc و…
کاهش مصرف مواد شیمیایی که در روشهای سنتی از آنها استفاده می شود.‎‎
کاهش تولید پساب های صنعتی
کاهش دمای فرایند های مرطوب
کاهش مصرف انرژی و زمان

افزایش ثبات تکمیل های شیمیایی

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *