مشعل پلاسما

این دستگاه به عنوان یکی از پرکاربرد ترین سامانه های پلاسما مطرح می باشد. در این سیستم در فشار پایین و در محدوده میلی تور با اعمال اختلاف پتانسیل الکتریکی، محیط فعال پلاسما تشکیل می شود. الکترون ها موجود در محیط پلاسما اقدام به تولید الکترون های دیگر، یون ها، رادیکال ها و گونه های فعال می کند که می توانند سطح مورد نظرا را پردازش نماید. این دستگاه قابلیت تزریق 30 نوع گاز با نرخ تزریق0 تا 500 سی سی بر دقیقه با دقت 0.1 سی سی بر دقیقه دارد. این دستگاه می تواند برای پردازش انواع مواد پلیمری و فلزی استفاده شود. در اثرپردازش با این دستگاه ابتدا سطح قطعات تمیز شده و سپس فعال سازی سطح انجام می گیرد. این دستگاه برای پردازش قطعات ریز و کوچک مانند تجهیزات پلاستیکی حوزه پزشکی مورد استفاده قرار گیرد. شایان ذکراست در اثر پردازش با این دستگاه قطعات ضمن فعال سازی استریل نیز می شوند.

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *