کرونا پرینت

 

 

 

 

دستگاه کرونا پرینت نسل جدید سامانه های جرقه زن (جرقه گیر) می­باشد. که با استفاده از فناوری پلاسما می تواند اثر گذاری یکنواخت تر و با کیفیت تری در حوزه چاپ و بسته بندی ایفا بکند. این دستگاه با استفاده از الکترودهای سرامیکی می تواند پردازش یکنواختی را بر روی پلیمر ها پلاستیک ها و رول های فلزی ایجاد نماید. در اثر پردازش پلاسمایی سطح پلیمر ها پلاستیک ها و رول های فلزی در ابعاد  نانو دچار تغییر شده و گونه های شیمیایی هیدروکسیل و اکسیژنی بر روی سطح باقی می ماند که می تواند ضمن افزایش انرژی سطحی امکان برقراری بهتر باند بین رنگ و سطح شود. این محصول می تواند رول هایی را با عرض 40 سانتی متر تا 3 متر را با سرعت 0 تا 400 متر بر دقیقه مورد پردازش  :قرار دهد. قابل استفاده برای انواع فیلم های

PE, PP, PET, nylon, vinyl, polystyrene, polycarbonate, PVC and all other types of thermoformed and thermoset plastics.