شرکت مهندسی پلاسما فناور جم به عنوان یک شرکت دانش بنیان در حوزه تجهیزات صنعتی پلاسما از سال 1394 فعالیت های رسمی خود را آغاز نموده است. از مهم ترین اهداف این شرکت بومی سازی فناوری پلاسما به صورت صنعتی در حوزه های پلیمر، نساجی، پزشکی و محیط زیست می باشد. طراحی و ساخت سامانه های کرونا و پلاسما به صورت صنعتی برای صنایع چاپ، بسته بندی و نساجی از مهم ترین فعالیت های این مجموعه می باشد. این شرکت در نظر دارد ضمن ارتباط مناسب با صنعت کشور زمینه صادرات تجهیزات پلاسما را به کشور های منطقه ایجاد نموده و به عنوان یک شرکت بین المللی فعالیت های خود را ادامه دهد.