دستگاه پلاسما تکس برای پردازش منسوجات با عرض 2.2 متر

دستگاه کرونا برای افزایش قابلیت چاپ بر روی فیلم های پلیمری

 

دستگاه کرونا برای پردازش فیلم های فلزی جهت اماده سازی برای چاپ

 

مشعل پلاسما برای پردازش قطعات پلیمری سه بعدی

 

سامانه پلاسما کلینر جهت تمیزکاری سطوح

 

دستگاه پلاسمادرم جهت جوانسازی پوست